Als we een project bij u uitvoeren komen we langs voor interviews en workshops, maar we gaan niet bij u in de kantoortuin zitten. Zo kunnen we veel efficiënter werken. Onze projecten kenmerken zich door zeer korte doorlooptijden.

Wij besteden altijd aandacht aan het juist gebruiken van terminologie. We zullen dus woordjes gaan definiëren. Met name woorden die essentieel zijn voor uw bedrijf. Vaak komen wij erachter dat een woord eigenlijk in twee verschillende betekenissen wordt gebruikt en voor veel problemen zorgt, deze homoniemen proberen wij weg te werken. Maar ook synoniemen zorgen voor problemen en meerwerk op lange termijn; zonder dat we het wisten bleken we over hetzelfde te praten!

Door gebruik te maken van RuleXpress en bewezen methoden en technieken is het mogelijk de ontwikkeltijd aanzienlijk terug te brengen. Zeker tot de helft van de tijd van een regulier ontwikkeltraject. Behalve een verkorte doorlooptijd levert dit ook een flinke kostenbesparing op. Omdat wij met een klein netwerk van analisten werken zijn wij zo in staat om veel verschillende projecten te doen.

Met de kennis en expertise van LibRT is het gelukt om bij aanvang alle ambiguïteit uit de gebruikerswensen te halen. Met als gevolg tevreden gebruikers, een geweldige teammoraal en een doorlooptijd die wel tien keer betrouwbaarder is en dat is veel waard! Dit is uniek aangezien de verkeersmanangement-toepassingen die ik beheer zich kenmerken door vele complexe regels met daarbij alle kans op fouten in de requirements.

Ronald Perluka,
functioneel beheerder van verkeerssystemen bij Rijkswaterstaat