Als LibRT uw specificaties opstelt, ontvangt u een aantal documenten, spreadsheets en een interactieve webportal. Deze producten worden gegenereerd met onze tools en zijn dus altijd onderling consistent.

Document
In de Word-, html- of pdf-documenten zijn alle afspraken beschreven. Een rapport kan voorzien worden van uw eigen huisstijl of opgesteld worden volgens uw eigen standaard. Wat wij in ieder geval aanbrengen is een goede woordenlijst met definities en synoniemen en hyperlinks vanuit de tekst naar deze woordenlijst.

bekijk voorbeeld rapport
van de Verkeerskundige Afspraak

Spreadsheet
Een sorteerbare Excel-tabel is vooral voor uw testers en programmeurs van belang. Daarin kunnen zij snel en makkelijk afspraken opzoeken en filteren op basis de bijbehorende kenmerken. Standaard kenmerken zijn status, geldigheid, toepasbaarheid en de implementatiecomponent behorende bij een item.

bekijk voorbeeld spreadsheet
van de Verkeerskundige Afspraak

Webportal
Een interactief webportaal helpt de gebruiker bij het vinden van gerelateerde informatie. Samen met de klant kijken we op welke informatie men wil filteren of zoeken. Wat betekent het nu dat de filedruk met 10% is toegenomen? Sta je dan 10% langer in de file of zijn er 10% meer wegen die last hebben van files?

bekijk voorbeeld portal
van de Verkeerskundige Afspraak

De verkeerskundige afspraak is een door Rijkswaterstaat opgesteld overzicht van definities dat door alle verkeerskundigen in Nederland gebruikt wordt. Het opgeleverde rapport is met name bestemd voor afstemming.
Elk begrip zoals reisduur of filelengte heeft bijbehorende rekenregels. Deze regels bepalen hoe je een berekening maakt voor een bepaald wegonderdeel (punt, link of wegvak) en een bepaald tijdsinterval (minuut, uur of dag). In de Excelsheet kun je de rekenregels hierop sorteren.
In deze portal kun je als verkeerskundige de afgesproken berekeningsmethode opzoeken van bijvoorbeeld de filelengte. Zo kan iedere vakgenoot dezelfde definities gebruiken en wordt het mogelijk onderzoeksresultaten met elkaar te vergelijken.