LibRT legt een sterke focus op semantiek: terminologie, synoniemen en homoniemen. Er wordt gewerkt met vaste patronen voor regels, eisen en uitgangspunten. Hiervoor maken wij gebruik van RuleSpeak: een verzameling richtlijnen voor het formuleren van bedrijfsregels op een bedrijfsvriendelijke en precieze manier, gebaseerd op praktijkervaringen.

De tool RuleXpress ondersteunt werken met RuleSpeak omdat het patronen herkent. Als een requirement niet aan een patroon voldoet, moet deze worden aangepast. Dit maakt het makkelijk om met meerdere business-analisten te werken. Er is namelijk geen verschil in stijl tussen beide auteurs. Een voorbeeld: de afspraak is dat een object verzekerd mag worden tegen brand indien sprake is van a, b en c. Maar er is ook een regel die zegt ‘het object mag niet verzekerd worden als d’. Dat past niet in het patroon en moet aangepast worden.

Ook maken we gebruik van technieken als swimlane- en state transition-diagrammen. Dat we deze technieken combineren met onze focus op terminologie zorgt ervoor dat alle documentatie consistent is.

 

Laatst waren we requirements aan het opstellen voor een nieuwe release. Ik werkte tijdens de workshop direct met de laptop en RuleXpress. Alle termen die gebruikt werden maar nog niet in woordenlijst voorkwamen, werden direct gedefinieerd.

Kirsten Korevaar,
LibRT, project Rijkswaterstaat