Wij zijn bekend met vele standaarde en kunnen daarom makkelijk aansluiten bij de werkwijze van uw organisatie. Daarnaast werken wij actief mee aan het ontwikkelen van standaarden specifiek voor het opstellen van bedrijfsregels. Denk hierbij aan SBVR, PRR en RuleSpeak. Zo kan ons werk op dezelfde wijze door anderen worden voortgezet.

Specificatie standaarden waar wij veel mij werken:

 • RuleSpeak: basispatronen en richtlijnen voor het opstellen van regels. Zie www.rulespeak.com.
 • SBVR: standaard van de Object Management Group die de semantiek van regels en een gestructureerd vocabulaire definieert. Zie wikipedia.
 • PRR: standaard van de Object Management Group die de semantiek van productieregels in UML vastlegt. Zie wikipedia.
 • ERD: de standaard die de basis vormt voor iedere database. Zie wikipedia.
 • UML: algemene modelleertaal voor diverse modellen die gebruikt worden bij het specificeren van object georiënteerde softwaresystemen. Zie wikipedia.
 • BPMN: een standaard voor procesmodellering die onderhouden wordt door de Object Management Group. Zie wikipedia.
 • TOGAF: een methode voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur. Zie wikipedia.
 • Archimate: taal voor het opstellen van een enterprise architectuur. Zie wikipedia.
 • Demo: methode voor het beschrijven en ontwikkelen van organisaties. Zie http://www.ee-institute.com
 • BABOK: verzameling best practices voor business analisten. Worden gebruikt bij IIBA-certificering.

Documentatie standaarden waar wij veel mij werken:

 • JSTD-016: Joint Standard for Information Technology – Software Life Cycle Processes. Zie Toelichting.
 • RUP: definitie van een iteratief softwareontwikkelingsproces. Zie wikipedia.

Projectorganisatie standaarden waar wij veel mij werken:

 • Prince2: is een projectmanagementmethodologie. Zie wikipedia.
 • RUP: definitie van een iteratief softwareontwikkelingsproces. Zie wikipedia

Technische standaarden waar wij veel mij werken:

 • XML: een standaard van het World WideWeb Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Zie wikipedia.
 • XSLT: een standaard voor het transformeren van informatie in een XML-document naar een ander formaat. Zie wikipedia
Over standaarden wordt vaak honend gezegd: ‘jammer dat er zo veel zijn. Er zijn inderdaad veel standaarden in ons vakgebied en ik heb er zelf een bijdrage aan geleverd. Dat is leuk want de top in een vakgebied komt bij elkaar om zijn kennis te delen. Door je te verdiepen in hun resultaat kan je wel degelijk snel op hoger niveau komen, bovendien is er meer vertrouwen en begrip voor het resultaat.

Silvie Spreeuwenberg,
LibRT, lid van het SBVR submission team van OMG