Ruim 15 jaar combineren we de dienstverlening die wij bieden met de vrijheid om te innoveren en ontwikkelen.

Wij willen excelleren in het opstellen van consistente en eenduidige specificaties. Deze kunnen de basis vormen van een automatiseringstraject, bedoeld zijn als instructies voor de dagelijkse operaties of gewoon bedoeld zijn om waardevolle bedrijfskennis te consolideren.

De werkwijze die wij propageren legt een sterke focus op semantiek: het gebruik van eenduidige terminologie blijkt de beste smeerolie te zijn voor vastgelopen communicatie tussen afdelingen binnen bedrijven.

Onderdeel van onze missie is het overdragen van deze kennis op de medewerkers van onze klanten zodat u er zelf mee verder kunt.

We besteden veel aandacht aan vakliteratuur en leveren daar ook een bijdrage aan. Daarom bestaat ons team uit een klein netwerk van specialisten, veelal freelancers.

De specialisten van LibRT zijn de besten als je een kritische blik wilt laten werpen op je eigen werkzaamheden. Ze hebben snel door waar het over gaat en leggen de vinger op de zere plek. Als we op pijnpunten stuiten, leveren zij een constructieve bijdrage aan de oplossingsrichting. Ze borduren daarbij voort op wat onze mensen aankunnen en laten ze leren door het ze zelf te laten doen. Daarbij houden ze ook nog rekening met de aard van onze organisatie en de medewerkers.

Mechteld de Hooge,
bedrijfsregelanalist bij Dienst Uitvoering Onderwijs (voorheen IB-groep)