Het aanpassingsvermogen van mensen aan nieuwe situaties blijkt altijd weer onverwacht groot. Blijkbaar zijn mensen in staat om, ondanks de onbekendheid met een nieuwe situatie, voldoende creativiteit te mobiliseren om met de nieuwe situatie om te kunnen gaan. Organisaties worden, in tegenstelling tot het individu, eerder geassocieerd met starre en logge lichamen met weinig aanpassingsvermogen. Dat is niet helemaal waar, er zijn prachtige voorbeelden van bedrijven die zich compleet omgevormd hebben en blijven omvormen. Het aanpassingsvermogen van organisaties kan ook groot zijn, maar daarvoor moet wel veel gepraat, uitgezocht en geregeld worden. De meeste individuen zullen in de gewenste richting mee moeten veranderen. Hun gedrag moet aangestuurd worden.

Business Process Management (BPM) gaat over wendbaarheid, transparantie en efficiëntie. Maar in een aantal gevallen bleek er wel iets mis te lopen met het toepassen van procesbeheer, en vooral met het ondersteunen van deze initiatieven met technologie, aldus Marc Kerremans in het voorwoord van het boek: uw bedrijf geregeld met Business Rules Management.

Tot op heden wordt BPM, helaas nog steeds zowel vanuit bedrijfskundig als vanuit technologisch perspectief, te veel bekeken als de beperkte casus van een sequentie van taken of activiteiten. Wat met de kenniswerker? Dossierbeheer? Processen die op elkaar inspelen op willekeurige tijdstippen?

Grote boosdoener hier is vanuit bedrijfskundig inzicht de mechanistische benadering van industrialisering en vanuit technologisch standpunt de complexiteit en starheid van software geprogrammeerd met het procedurele programmeer paradigma. Is het bedrijfskundig perspectief operationeel al opgeschoven, dan blijft het managementdenken nog steeds een beetje achteraan hinkelen. En wat betreft de technologie, nou daar spreekt men wel over agility of wendbaarheid, maar daar blijft het dan ook meestal bij spreken.

Marc Kerremans vervolgd:

Groot was dan ook mijn verwondering dat ik deze frustraties van jaren aan de kant kon zetten en dit door toedoen van de ontdekking van de wereld van de rules. Door regels als aparte beheerslaag te gaan beschouwen, doorbreek je pas echt de starheid.

Over hoe een verandering in een organisatie tot stand komt, zijn al veel boeken geschreven. Deze boeken gaan vaak over grote veranderingen, over een ommezwaai. Het boek Uw bedrijf geregeld met Business Rules Management gaat in eerste instantie over relatief kleine veranderingen, die zijn aan te sturen door het wijzigen van de regels die voortvloeien uit wetgeving of beleid en het gedrag van mensen of softwaresystemen beïnvloeden. In tweede instantie gaat dit boek ook over het zodanig veranderen van het bedrijf dat dergelijke kleine veranderingen snel en effectief kunnen worden aangebracht, zodat het bedrijf wendbaar wordt. Deze veranderingen grijpen diep in op de organisatie en dit boek probeert ook daar inzicht in te geven.

Wat dit boek over bedrijfsregels uniek maakt is de aansluiting die de auteurs zoeken bij de zaken waar een operationeel manager, een bestuurder van een bedrijf of iemand die een strategie bepaalt (CXO), mee te maken heeft.

Het boek uw bedrijf geregeld met business rules management is in 2008 gepubliceerd door Acadamic Service van SDU uitgevers. Silvie Spreeuwenberg schreef dit boek samen met Alcedo Coenen, Leo Hermans († 2009) en Matthijs van Roosmalen. Het boek wordt gebruikt in onderwijsprogramma’s over Business Process Management en Business Rules door diverse hogescholen. U kunt uw versie bestellen via: bol.com of managementboek.nl.