Professionals op de werkvloer zorgen ervoor dat de meeste en belangrijkste processen goed verlopen. Daarvoor moeten ze zich soms in allerlei bochten wringen, langer doorwerken, boos worden, macht uitoefenen, iets corrigeren etc. Hoeveel tijd kost dat? We weten het niet.

Wat we intuitief wel weten is dat er veel tijd gaat zitten in overleg, fouten door misverstanden en de zoektocht naar duidelijkheid. Zeker bij IT projecten weten we dat het oplossen van misverstanden en fouten alleen maar duurder in de loop van de tijd.

Een voorbeeld: “Een havenbedrijf besluit een overkoepelend IT systeem te ontwikkelen waarmee de tot dan toe separate processen van ligplaats toewijzing en ligplaats facturering worden geintegereerd. Tijdens de functionele test worden grote afwijkingen met de huidige facturering vastgesteld. Het blijkt dat de twee afdelingen een andere definitie van het concept ‘ligplaats’ hanteerden. Een dure aangelegenheid om achteraf te herstellen.”

Ronald Perluka, functioneel beheerder van verkeerssystemen bij Rijkswaterstaat, heeft een tegenovergestelde ervaring met LibRT. Hij zegt hierover:

“Met de kennis en expertise van LibRT is het gelukt om bij aanvang alle ambiguïteit uit de gebruikerswensen te halen. Met als gevolg tevreden gebruikers, een geweldige teammoraal en een doorlooptijd die wel tien keer betrouwbaarder is en dat is veel waard! Dit is uniek aangezien de verkeersmanangement-toepassingen die ik beheer zich kenmerken door vele complexe regels met daarbij alle kans op fouten in de requirements.”

Als LibRT een project bij u uitvoert doen we dit zeer efficient. Wij komen langs voor interviews en workshops, maar gaan niet bij u in de kantoortuin zitten. Zo kunnen we gemakkelijker focus aanbrengen. Onze projecten kenmerken zich door zeer korte doorlooptijden waarbij de grootste afhankelijkheid de beschikbaarheid van domein specialisten is.

Wij besteden altijd aandacht aan het juist gebruiken van terminologie. We zullen dus woordjes gaan definiëren. Met name woorden die essentieel zijn voor uw bedrijf. Vaak komen wij erachter dat een woord eigenlijk in twee verschillende betekenissen wordt gebruikt en voor veel problemen zorgt, deze homoniemen proberen wij weg te werken. Maar ook synoniemen zorgen voor problemen en meerwerk op lange termijn; zonder dat we het wisten bleken we over hetzelfde te praten!

Het resultaat van onze analyse is een specificatie in de vorm van een aantal documenten, spreadsheets, een interactieve webportal en gestructureerde XML. Deze producten worden gegenereerd met onze tools en zijn dus altijd onderling consistent. In sommige gevallen maakt de IT afdeling een transformatie zodat de regels geautomatiseerd vertaald worden naar software. Lees hierover meer in de artikelen over ‘controlled languages’.

Door gebruik te maken van RuleXpress en eerder gebruikte patronen is het mogelijk de ontwikkeltijd aanzienlijk terug te brengen. Zeker tot de helft van de tijd van een regulier ontwikkeltraject. Behalve een verkorte doorlooptijd levert dit ook een flinke kostenbesparing op. Omdat wij met een klein netwerk van analisten werken zijn wij zo in staat om veel verschillende projecten te doen. Het liefst laten we niet alleen specificities achter maar ook een nieuwe werkwijze waar uw eigen specialisten mee verder gaan.