Over standaarden wordt vaak honend gezegd: ‘jammer dat er zo veel zijn. Er zijn inderdaad veel standaarden in ons vakgebied en ik heb er zelf een bijdrage aan geleverd. Dat is leuk want de top in een vakgebied komt bij elkaar om zijn kennis te delen. Door je te verdiepen in hun resultaat kan je wel degelijk snel op hoger niveau komen, bovendien is er meer vertrouwen en begrip voor het resultaat.

Wij zijn bekend met vele standaarden en kunnen daarom makkelijk aansluiten bij de werkwijze van uw organisatie. Daarnaast werken wij actief mee aan het ontwikkelen van standaarden specifiek voor het opstellen van bedrijfsregels. Denk hierbij aan SBVR, PRR, DMN en RuleSpeak. Zo kan ons werk op dezelfde wijze door anderen worden voortgezet.

Onderstaand een lijst met specificatie standaarden waar wij veel mij werken met een korte toelichting en referentie.

 • RuleSpeak: basispatronen en richtlijnen voor het opstellen van regels. Zie www.rulespeak.com.
 • SBVR: standaard van de Object Management Group die de semantiek van regels en een gestructureerd vocabulaire definieert. Zie wikipedia.
 • PRR: standaard van de Object Management Group die de semantiek van productieregels in UML vastlegt. Zie wikipedia.
 • ERD: de standaard die de basis vormt voor iedere database. Zie wikipedia.
 • UML: algemene modelleertaal voor diverse modellen die gebruikt worden bij het specificeren van object georiënteerde softwaresystemen. Zie wikipedia.
 • BPMN: een standaard voor procesmodellering die onderhouden wordt door de Object Management Group. Zie wikipedia.
 • TOGAF: een methode voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur. Zie wikipedia.
 • Archimate: taal voor het opstellen van een enterprise architectuur. Zie wikipedia.
 • Demo: methode voor het beschrijven en ontwikkelen van organisaties. Zie http://www.ee-institute.com
 • BABOK: verzameling best practices voor business analisten. Worden gebruikt bij IIBA-certificering.
 • DMN: OMG standaard voor het analyseren van beslissingen en vastleggen van beslissingstabellen. Download hier.
 • Feel: een expressie taal voor Boolean expressions die gebruikt wordt door DMN.
 • CMMN: OMG standaard voor het vastleggen van constraints voor adaptive case management, zie de andere posts over ACM. Download hier.
 • Agile modelling: een scala aan richtlijnen voor minimalistisch documenteren en iteratief werken.
 • Date – time vocabulary: zodat je zelf niet alle verschillende tijd en datum gerelateerde concepten en relaties hoeft te bedenken.

Documentatie standaarden waar wij bekend mee zijn:

 • JSTD-016: Documentatie standaard voor software specificities. Joint Standard for Information Technology – Software Life Cycle Processes. Zie Toelichting.
 • RUP: definitie van een iteratief softwareontwikkelingsproces. Zie wikipedia.

Project organisatie standaarden waar wij vaak mee werken:

 • Prince2: is een projectmanagementmethodologie. Zie wikipedia.
 • RUP: definitie van een iteratief softwareontwikkelingsproces. Zie Wikipedia
 • Scrum: recent de de-facto werkwijze bij projecten, we hebben ervaring als scrum master en willen graag de business echt betrekken. Dat is niet altijd makkelijk. Zie de andere posts over Scrum & other agile methods.

Technische standaarden en programmeer omgevingen waar wij veel mee werken:

 • XML: een standaard van het World WideWeb Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Zie wikipedia.
 • XSLT: een standaard voor het transformeren van informatie in een XML-document naar een ander formaat. Zie Wikipedia
 • Oracle Policy Automation: uitgebreide omgeving voor geautomatiseerde beslissingen.
 • Drools: een veel gebruikte open source rule engine voor Java.
 • VBA: altijd makkelijk als er even een add-on moet worden gemaakt.

Deze lijst is het laatst bijgewerkt in 2017. Natuurlijk gaat LibRT mee met de tijd. Nieuwe standaarden zullen wij altijd evalueren en zo goed mogelijk inzetten.